Alle myndige personer kan søke om forbrukslån, men det finnes visse krav du simpelthen må oppfylle for å få innvilget et forbrukslån. 

Kravene er det for å sikre at lånesøker ikke havner i betalingsproblemer. Samtidig må banken se til at de ikke tar en altfor høy risiko ved å låne ut penger. I denne artikkelen kan du sette deg inn i hvilke krav du må oppfylle for å få godkjent søknad om forbrukslån.

1. Krav til alder

Dersom du er myndig kan du ta opp lån, men det betyr ikke at alle långivere tilbyr lån til 18-åringer. Siden banker flest må se til at lånesøkeren har en god betalingshistorikk, må aldersgrensen gjerne settes noe høyere.

Det laveste kravet til alder bankene opererer med er 18 år, men det vanligste kravet ligger gjerne på mellom 21 og 23 år. Det finnes også banker som krever at man er minst 25 år.

I noen tilfeller kan banken se bort fra alderen. Dette kan skje dersom banken anser søkeren som veldig sikker betaler.

2. Krav til inntekt

Inntekt er en av de viktigste kravene du må oppfylle. Dette skyldes at du ikke må stille med sikkerhet når du søker om forbrukslån. Et minstekrav i forbindelse med inntekt er gjerne at den må være fast, og at man tjener minst 120.000 kroner i året.

Selv om du tjener enda litt mer enn 120.000 kroner, er det ikke hundre prosent sikkert at du får godkjent søknad. Bankene må fortsatt se og forsikre seg om at du faktisk kan betjene lånet du tar opp, derfor kan det hende at du får innvilget en lavere lånesum.

3. Betalingshistorikken din har mye å si for bankens avgjørelse

Når du blir myndig, blir du også mer økonomisk aktiv, noe som fører til at du får en betalingshistorikk. Betaling av regninger, lån eller kredittkort er med i din betalingshistorikk. Betaler du regningene dine for sent flere ganger, vil banken se på deg som en dårlig betaler.

Pådrar du deg økonomiske heftelser som aktive inkassosaker og betalingsanmerkninger vil du som regel få avslag på søknadene dine. Det finnes imidlertid noen få banker som kan innvilge lånesøknader til tross for inkassosaker, men dette avhenger av alvorlighetsgraden av nettopp din sak.

Lånet du tar opp med inkassosak må vanligvis benyttes til refinansiering av gjelden knyttet til inkassosaken. Betalingsanmerkninger sees på som mer alvorlig.

4. Krav til forbrukslån som refinansieringslån

Kort fortalt er det enklere å få innvilget et forbrukslån dersom hensikten med lånet er å refinansiere annen gjeld. Dette skyldes myndighetenes ønsker å begrense risikoen for at folk havner i betalingsproblemer.

Refinansiering sørger for at folk kommer seg ut av betalingsproblemer. Du klarer å redusere gjeldskostnadene når du samler lån og kreditter i et større lån, samtidig får du mindre utgifter.

Dersom du skal ta opp forbrukslån til refinansiering kan du i praksis få godkjent lån selv om du har en for høy gjeldsgrad. I tillegg kan du bruke 15 år på å betale ned lånet.