Hva betyr lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er et lån som ikke krever at du setter noen form for pant eller garanti i bytte Et lån uten sikkerhet er et lån som ikke krever at du setter noen form for pant eller