Mange jeg kjenner skjønner ikke forskjellen på indeksfond og aktive fond. Det er ikke noe galt i dette dersom man er uerfaren i forhold til aksjehandel. Dersom du har tenkt å investere i fond er det imidlertid en veldig god ide å lære seg denne forskjellen.

For det første er et aksjefond et fond der en fondsforvalter investerer midlene til investorene i en rekke forskjellige aksjer. Vi har en rekke forskjellige fond. For det første kan aksjefond deles inn i ulike geografiske fond eller ulike bransjefond. Noen fond investerer for eksempel kun innenfor olje- og gassektoren, mens andre fond kun investerer i norske aksjer. Dette er altså en inndeling.

En annen, og kanskje den mest kjente, inndelingen er å dele inn de ulike fondene i indeksfond og aktive fond. Vi vil nå forklare forskjellen på de to fondstypene.

Et indeksfond er et fond der forvalteren kun forvalter midlene ut over en gitt aksjeindeks. Forvalteren investerer dermed kun etter indeksen, han kopierer den altså. En aksjeindeks er en representativ andel av aksjer som samlet skal representere utviklingen til et marked. Man har indekser over alle mulige markeder og bransjer. Poenget er at dersom man for eksempel tror at den danske kryptobørsen kommer til å stige kraftig, burde man investere i en indeks som skal representere utviklingen til dansk kryptobørs.

Et aktivt fond skiller seg veldig fra indeksfond, fordi her investerer den aktive forvalteren i de selskapene han eller hun har mest troen på. Fondsforvalteren kan være bundet i forhold til visse geografiske områder eller bransjer, men til syvende og sist står som oftest en fondsforvaltere veldig fritt i sine valg. Et aktivt fond blir dermed mer avhengig av innsatsen til fondsforvalteren, og det er dermed særlig viktig å vite hvem som forvalter fondet når du skal velge et aktivt fond.

Det er fordeler og ulemper med begge de forskjellige fondstypene. Et aktiv fond kan ofte slå markedet, og dermed indeksfondene. Problemet med et aktivt fond er imidlertid at fondsforvalteren tar større gebyrer. Dette er jo forsåvidt forståelig, all den tid fondsforvalteren bruker mer tid på fondet enn indeksfondet.

Indeksfondet er derimot billigere, da fondsforvalteren tar mindre gebyrer. Et indeksfond er også mindre risikabelt, da det følger en gitt indeks, særlig hvis det følger en bred indeks. Ulempen med et aktivt fond er naturligvis at du sjeldent kan vinne de helt store jackpottene. Men du kan imidlertid få en relativt bra gevinst her også.

Det er mange fordeler med å investere i fond generelt og jeg anbefaler deg å komme i gang med dette dersom du er interessert. For det første slipper du å bruke mye tid på å lære å investere i aksjer. For det andre er fondet diversifisert. Dette innebærer at du ikke tar for mye risiko. Fondet investerer jo i en rekke forskjellige selskaper, og blir ikke så hardt rammet om et går dårlig. Videre er det proffe forvaltere som driver fondene.

Aksjemarkedet har historisk alltid vært i stigning over lengre perioder slik at det har formodningen mot seg at du tjener på aksjeinvestering dersom du investerer over en lengre periode.

Ulempen er selvfølgelig at du kan tape penger dersom fondet går med negativ avkastning.

Til syvende og sist er fondsinvestering veldig morsomt, og jeg ønsker deg lykke til ved valg av fond.