Jeg får ofte spørsmål på hva forskjellen på fundamental og teknisk analyse er. Konseptene høres ofte vanskelige ut, men sannheten er at det ikke er så vanskelig å forstå konseptene. Det som er vanskelig er å finne ut hvordan man kommer i dybden på spørsmålene. Slik jeg ser det er det bare en måte å lære disse konseptene godt nok til at du kan bruke dem til å tjene penger på investering. Du er nødt til å investere mye tid og du må oppleve mye prøving og feiling før du kommer dit.

Det er ikke umulig, men det er viktig å presisere at du er nødt til å legge ned en innsats og faktisk lære disse investeringsmetodene. Fordelen med at det er relativt vanskelig å bli skikkelig god er at få blir gode. På den måten vil du virkelig skille deg ut fra mengden, og du vil kunne se gode investeringer som andre ikke ser. På den måten kan du ofte få det du investerer i mye billigere, og tjene enda mer penger.

Det er ikke meningen å spore av, så la oss komme oss tilbake til teknisk og fundamental analyse. Teknisk og fundamental analyse kan brukes i mange forskjellige markeder. Først og fremst er nok teknikkene kjent ved investering i aksjer, valutahandel, råvarer og liknende. I disse tilfellene er det essensielt å ha en forståelse for teknisk og fundamental analyse.

Fundamental analyse går ut på å finne selskaper som er underpriset i forhold til markedet. La oss si at aksjekursen til selskap X er på 1000 kr. Du mener imidlertid at aksjeverdien er verdt mye mer, og at markedet feilpriser aksjen. Det du da må gjøre for å finne ut om markedet faktisk har feilpriset markedet er å foreta en fundamental analyse. Det du da gjør er at du først undersøker selskapet svært nøye. Her må du undersøke selskapets regnskap, selskapets ledelse, ansatte, fremtidsutsikter, gjeld og liknende. Det er i det hele tatt en relativt komplisert prosess, og tar litt tid å lære. Når du har foretatt en nøye undersøkelse og gjort deg opp en helhetlig mening må du da verdsette selskapet.

Du kan imidlertid ikke avslutte her, fordi selskapet vil alltid påvirkes av hvilken bransje det er i og de generelle fremtidsutsiktene til markedet i sin helhet. Du må dermed også undersøke bransjen og det generelle finansmarkedet før du kan sette en endelig aksjeverdi til selskap X. Dersom du etter analysen mener at aksjeverdien til selskap X er på mer enn 1000 kr, burde du da kjøpe aksjen, for da er teorien at markedet etter hvert vil forstå selskapets virkelige verdi og kursen vil da stige.

Teknisk analyse går derimot ut på at man mener at alle nyheter om selskapet er priset inn i selskapets aksjekurs. Det går dermed ikke ann å feilprise markedet. Ved teknisk analyse er det dermed ikke noe poeng å undersøke selskapet. Man undersøker istedenfor selskapets historiske aksjeutvikling og prøver å finne mønstre som gjentar seg. Ved å studere selskapets graf kan man finne punkter hvor det er sannsynlig at kursen vil gå nedover eller oppover.

Dette er altså teknisk og fundamental analyse. Dette er bare en kort introduksjon, men jeg håper du har lært litt!