Det er flere grunner til at du burde diversifisere porteføljen. Vi vil her gå gjennom de aller viktigste. Diversifisering av porteføljen betyr at du investerer i en rekke selskaper eller obligasjoner. Diversifisering fører til at du ikke blir overeksponert for utviklingen til et selskap. Dette medfører at du ikke vil bli like hardt rammet dersom selskapet synker i verdi.

Se for deg at du har investert alle sparepengene dine i Facebook. Alle signaler tyder på at Facebook vil stige i verdi. Selskapet er i kjempevekst, aksjonærene fråder av lykke, brukerne elsker plattformen, og liknende. Da er det jo bare en ting å gjøre, det er å investere mer penger i Facebook. Du bruker dermed alle sparepengene dine,låner penger av moren, tanten, broren og søsteren til svigermoren din.

Men så skjer det forferdelige. Facebook blir utsatt for en kjempeskandale og aksjen faller med 50 %. Dette fører til at du mister halvparten av sparepengene dine og halvparten av pengene du har lånt fra venner og familie. I dette eksemplet kan man så til de grader si at du har vært overeksponert for en investering.

Du er overeksponert for en investering i de tilfeller utviklingen til investeringen vil pårvirke den samlede porteføljen din i høy grad. Hva er så motgiften til overeksponering? Jo, det er å ikke være overeksponert. Det du da må gjøre er å spre investeringene dine utover en rekke forskjellige selskaper. Du kan for eksempel investere i både Facebook, Snapchat og Twitter. I tillegg kan du investere i noen norske aksjer som Statoil og Nordea, og mange andre aksjer rundt omkring i hele verden. På den måten vil du ikke bli overeksponert.

Det er mange måter du kan klare å ikke bli eksponert på. Den aller beste metoden er å investere i en rekke markeder og bransjer over hele verden. På den måten blir du ikke negativt eksponert dersom en bransje plutselig opplever nedgang, eller et lands finansmarked plutselig er i nedgang.

Å unngå overeksponering handler i stor grad om å bruke den samme teknikken som et fond. Fondet sprer investeringene over en ekstremt stor rekke selskaper. Gjør du dette vil du også være  sikrere.

Ulempen med å ikke overeksponere seg er selvfølgelig at du ikke vil tjene like mange penger dersom investeringen går bra. Men uansett vil de fleste mene at det sjelden vil være en god ide å overseksponere seg, med mindre du har begått innsidehandel eller liknende.

En annen ekstremt god måte å unngå overeksponering på er å spre investeringene over en rekke forskjellige verdipapirmarkeder. Slikt sett kan du ha en andel av midlene dine investert i aksjer, en annen andel investert i forskjellige fond, en annen andel investert i råvarer, og en annen andel investert i obligasjoner. I dette tilfellet vil du være mindre sannsynlig å bli rammet av et fall i et av disse markedene, da du har spredt investeringene dine så mye. Å investere krever mye læring, men når du får taket på de forskjellige markedene blir det også enklere å spre porteføljen din og ikke være en gambler.