En av de mest klassiske forretningsideene i nyere tid er å kjøpe og selge leiligheter. Mange synes å tro at dette er en automatisk måte å bli rik på, men dette er ikke så enkelt som mange tror. I enkelte tilfeller kan du faktisk også risikere å tape mye penger, hvilket naturligvis vil være veldig ubeleilig. I denne artikkelen vil vi komme med noen generelle poenger som er viktig å huske på i forbindelse med å kjøpe og selge boliger.

Husk at markedet bestemmer

Du kan være så flink du overhode ønsker, men allikevel er det ingen hemmelighet at det til syvende og sist er markedet som bestemmer mye. Dette gjelder også innen annen spekulasjon som aksjehandel, valutahandel og lignende. Dersom boligmarkedet blir rammet av et krakk rett etter du kjøper blir det svært vanskelig å selge boligen med profitt, uansett hvor godt kjøp du gjorde eller hvor mye du har økt prisen på boligen.

På lik linje vil du bli svært rik dersom du kjøper masse eiendom og prisene så øker. Mange i Norge har profitert på dette, som for eksempel eiendomsbaronen Christian Ringnes, som tidlig både mestret og forstod hvordan én går fram ved markedsføring av eiendommen.

Du trenger gode forbindelser

Noe av det viktigste dersom du skal kjøpe og selge boliger er at du trenger gode forbindelser. Grunnen til dette er at du er avhengig av rett mannskap når du som regel må pusse opp boligene før du selger dem videre. Ved slike tilfeller, som er svært vanlig, er du dermed avhengig av håndverkere som kan hjelpe deg med oppussingen, dyktige fotografer som kan ta profesjonelle bilder av boligen du skal selge og ikke minst gode eiendomsmeglere som hjelper deg med å maksimere salget ditt.

Dersom du ikke har de rette forbindelsene og samarbeidspartnerne vil du være henvist til å måtte betale normal pris for alt. Dette vil gjøre at marginene vil kuttes sterkt, og føre til at du i mange tilfeller vil se svært lave marginer, om faktisk ikke også gå i minus. Alt i alt tar det ofte litt tid å opparbeide disse forbindelsene, slik at det ikke bare er å hoppe inn i denne forretningsmodellen.

Overraskelser vil inntreffe

Mange tror at denne businessmodellen er svært lett. Sannheten er at det er ekstremt mye som kan inntreffe, og at det ikke er sikkert at alt går etter planen. For eksempel vil boligen plutselig brenne ned, reguleringsplaner kan endre området, fukt og råte kan oppdages i boligen, kjøper kan nekte å betale leie eller kjøpesummen og lignende. Dette er bare noe av ekstremt mange tilfeller som kan oppstå. Det viktigste er at du husker at det er ekstremt mange problemer som kan oppstå, som kan gjøre at marginene blir mye mindre enn du hadde forventet.

Du må kunne se an samfunnet

I mange tilfeller kjøper eiendomsspekulanter boliger over lengre tid i håp om å treffe samfunnets utvikling. For eksempel kan du kjøpe mange lagerbygninger utenfor byen i håp om at det vil bli et økt behov for dette, eller en rekke boliger i byer utenfor Oslo i håp om at prisene her vil øke som følge av befolkningsvekst, tettere byer og bedre kommunikasjon inn mot Oslo. Samlet er uansett poenget at du må kunne se fremover for å lykkes som en eiendomsinvestor, særlig dersom du ønsker å tjene de store pengene.

Det er ingen trygg jobb

Et viktig poeng er at å kjøpe og selge boliger ikke er noen trygg jobb. Dersom du ønsker en trygg jobb vil vi mye heller anbefale deg å bli lærer, advokat eller lignende. Kjøp og salg av boliger er tilknyttet en rekke risikofaktorer som det er umulig å kunne kontrollere 100 %, uansett om du er den beste i verden innenfor fagfeltet.

Kjøp og salg av eiendom er svært morsomt dersom du er god til det, men konklusjonen i artikkelen er altså at det er viktig å være obs på at det heller ikke er noen dans på roser. Vær klar over oppsidene og nedsidene med yrket før du velger det.